دریافت کد مالیاتی برای کارتخوان

نحوه دریافت کد مالیاتی کارتخوان : با توجه به قانون جدید اداره مالیات. از این پس تمامی پذیرندگان دستگاه کارتخوان موظف به ثبت نام و ارائه کد ۱۰ رقمی مالیاتی هستند. در این ویدیو تمامی مراحل گرفتن کد مالیاتی بصورت صفر تا صد را آموزش داده ایم.

نحوه دریافت کد مالیاتی کارتخوان : با توجه به قانون جدید اداره مالیات. از این پس تمامی پذیرندگان دستگاه کارتخوان موظف به ثبت نام و ارائه کد ۱۰ رقمی مالیاتی هستند. در این ویدیو تمامی مراحل گرفتن کد مالیاتی بصورت صفر تا صد را آموزش داده ایم.

نحوه دریافت کد مالیاتی کارتخوان : با توجه به قانون جدید اداره مالیات. از این پس تمامی پذیرندگان دستگاه کارتخوان موظف به ثبت نام و ارائه کد ۱۰ رقمی مالیاتی هستند. در این ویدیو تمامی مراحل گرفتن کد مالیاتی بصورت صفر تا صد را آموزش داده ایم.

صلصالی
ارسال دیدگاه